Byron Sharp je profesorem marketingu na University of South Australia. Vystudoval tentýž obor a má doktorát z Adelaide University. V roce 1995 byl jmenován ředitelem Institutu Ehrenberg-Bass. Pracuje také jako člen představenstva v projektu Whiton SEI Center Future of Advertising.