Denis Diderot se narodil v městečku Langres na severovýchodě Francie. Základní vzdělání získal u jezuitů. Ve studiu pokračoval na College d'Harcourt v Paříži, která v té době patřila mezi nejkonzervativnější katolické vysoké školy. Zpočátku se chtěl stát knězem, později ale přešel na práva, a když ho i to omrzelo, rozhodl se věnovat spisovatelské dráze a filozofii. Patřil mezi autory slavné Encyklopedie, která se v dvaceti osmi svazcích pokusila shrnout veškeré lidské poznání z doby tak zvaného osvícenství. Mezi jeho nejvýznamnější literární díla patří romány Jeptiška a Jakub fatalista a jeho pán. Ten do divadelní podoby převedl český spisovatel a dramatik Milan Kundera. 
Knihy autora