John Milton  ( 1608 – 1674 ) byl  anglický   barokní   básník , známý zejména díky své epické básni  Ztracený ráj . Své stěžejní dílo kvůli slepotě pouze diktoval. Musel si tudíž pamatovat obrovské části svých básní nazpaměť, což zaslouží obdiv – jiní si tak rozsáhlá díla rozvrhovali na papír. Milton získal vzdělání v Londýně a následně se připravoval na kariéru anglikánského duchovního , takže v roce 1625 začal studovat  Christ's College  v Cambridge , kde získal magisterský titul. Po ukončení studia se vrátil na venkovské sídlo svého otce, kde se věnoval studiu starověké i moderní  teologi e,  histori e,  politiky a literatury. Proto je John Milton považován za jednoho z nejvzdělanějších anglických básníků všech dob.
Knihy autora