Josef Čapek se narodil v hronovské středostavovské rodině. Obecnou i měšťanskou školu vystudoval v Úpici, ale učení mu moc nešlo a proto raději nastoupil na tkalcovskou školu ve Vrchlabí. Po jejím absolvování rok pracoval jako dělník v továrně, ale už v té době se začal projevovat jeho jedinečný výtvarný talent. Přestěhoval se do Prahy, začal studovat na Uměleckoprůmyslové škole a po absolutoriu odjel do Paříže, kde navštěvoval Academii Colarossi. První výstavu měl v pětadvaceti letech. To už byl uměleckému světu známý i jako zdatný novinář a spisovatel. Josefa Čapka odborníci považují za jednoho z nejosobitějších umělců meziválečného období.