Zpět na výpis produktů

Karel Kopička

Autor překladu knihy „Dětská encyklopedie“ je původním povoláním radiochemik a farmaceut. Též působil jako vědecký pracovník v oboru radiofarmak. Jazykové vzdělání získal jednak díky absolvování JASPEXu se složením státní zkoušky, jednak kurzem právnické angličtiny na Právnické fakultě UK, ale také praxí (dlouhodobé pobyty v Německu a USA). Po odchodu do důchodu se specializuje na překlady (hlavně z angličtiny, někdy z němčiny a z ruštiny). Zatím přeložil cca 40 knih s různou tématikou, jeho specialitou je hlavně šachová literatura. V oblasti ad-hoc překladů se zabývá především farmaceutickými a lékařskými texty (příbalové letáky, lékařské zprávy apod.), chemií či technikou. Překládal i účetní uzávěrky, ekonomické rozbory, právní smlouvy nebo články pro Reader´s Digest. Bližší informace o autorovi lze najít i v publikaci Who is…? (v České republice) nebo na webových stránkách www.odbornepreklady-cz.com.
Knihy autora