Karel Sabina (1813 – 1877) patří mezi nejtragičtější osobnosti české kultury. Jako mladý revolucionář byl odsouzen za spiknutí proti rakouské monarchii k dlouholetému žaláři. Vězení ho zlomilo a po propuštění se stal konfidentem policie. Když se jeho spolupráce z úřady prozradila, tehdejší vlastenecká společnost ho označila za zrádce národa a tento cejch si částečně nese až do dnešních dnů. Přitom to byl právě on, kdo spoluzakládal Májovce nebo napsal libreto ke slavné Prodané nevěstě. Kromě toho má za sebou i rozsáhlou publikační a literární činnost. Mezi jeho nejzajímavější knihy se řadí Oživené hroby, Vesničané a Hrobník.
Knihy autora