Ken Blanchard je spoluautorem knihy Minutový Manažer a dalších padesáti knih, včetně bestselleru Spolupráce začíná u vás. Jeho knih se dohromady po celém světě prodalo přes osmnáct milionů výtisků a byly přeloženy do třiceti jazyků. Ken je zakladatelem společnosti The Ken Blanchard CompaniesTM, která nabízí kompletní servis v oblasti tréninků a rozvoje globálního managementu. Více na: www.kenblanchard.com .  Patricia Zigarmi je viceprezidentkou pro rozvoj podnikání v The Ken Blanchard CompaniesTM. Pod jejím vedením a díky její vytrvalé iniciativě byl trénink SLII® implementován v několika významných korporacích, včetně American Express, Apple, Microsoft, SAP, TJX nebo Wells Fargo.  Drea Zigarmi je prezidentem Zigarmi Associates, Inc., a ředitelem výzkumu a vývoje v The Ken Blanchard CompaniesTM. Je spolutvůrcem několika Blanchardových tréninků a rozvojových produktů, včetně nástrojů „Leader Behavior Analysis“.