Laura Spinney je novinářka, zabývající se vědou, a spisovatelka. Vydala dva romány v angličtině, jeden historický (příběh odehrávající se v londýnském East Endu ve třicátých letech 20. století s názvem The Doctor) a druhý současný příběh o duši uvězněné v předpeklí s názvem The Quick. Její články se pravidelně objevují v National Geographic, Nature, The Economist nebo The Telegraph. Narodila se ve Velké Británii, ale pobývala také ve Francii a Švýcarsku.   
Knihy autora