OLIVIER CLERC je autorem 16 knih přeložených do patnácti jazyků. Napsal čtyři sbírky metafor, z nichž Žába, která nevěděla, že je vařená, jež je už 12 let bestsellerem. Vydal také dva pilotní tituly na téma odpuštění: Dar odpuštění a Lze odpustit vše? (2015). Je zakladatelem Kroužků odpuštění, kterých neustále přibývá nejen ve Francii, ale i ve Švýcarsku a v Belgii. Se svou manželkou je iniciátorem Dnů odpuštění, čtyřdenní akce konané jednou ročně za účasti zhruba dvaceti přednášejících z různých zemí. 
Knihy autora