Autor se více než třicet let zabývá tím, jak funguje život. Než začal seznamovat účastníky semináře nazvaného „Princip LOLA“ se svými poznatky, dlouhodobě jako manažer a ekonom působil v informatice. Kniha, kterou držíte v rukou, vznikla na základě jeho semináře. René Egli je zakladatel a vedoucí Institutu impulsů k úspěchu ve švýcarském Oetwilu.