Vanda Bruckner

Vanda Bruckner

Vanda Bruckner rané dětství prožila v Krkonoších, což ovlivnilo celý její život. Od školních let až do dospělosti potom žila s rodiči v Praze. Maminka pracovala více než pětatřicet let jako maskérka v ČT a otec byl žurnalistou. Oba tyto faktory utvářely autorčin charakter a životní směr. Do Krkonoš se vždy vracela, Prahu stejně nakonec opustila a odstěhovala do Sedlčan, kde žije dodnes.
V roce 2021 vydala vlastním nákladem u Bookla.cz svou první knihu Tajemství pod svícnem, román pro ženy. Nyní vychází její kniha pro děti Už jsou tady Vánoce aneb zvyky a tradice. Čtenáře zavede do příběhu jedné krkonošské rodiny z dob starých časů, kdy měly tradice, zvyky a pospolitost v každodenním životě své nezastupitelné místo. Barevně ilustrovaná publikace připomíná nejen dětem, ale i rodičům všechno, na co dnešní uspěchaná doba často zapomíná.

Knihy autora

Už jsou tady Vánoce

Už jsou tady Vánoce

Vanda Bruckner

Už jsou tady Velikonoce

Už jsou tady Velikonoce

Vanda Bruckner